Skip to main content

Щорічна підсумкова наукова конференція 2021 року

18-19 травня 2021 року відбулася щорічна підсумкова науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних». Відкрив конференцію Петров Вячеслав Васильович-директор інституту, академік НАН України. В роботі конференції взяли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти. Програма конференції. Тези доповідей будуть надруковані в збірнику наукових праць ІПРІ НАН України “Реєстрація зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція”.

Конференція пройшла в особливих умовах з дотриманням медичних вимог в умовах пандемії.

Міжнародна конференція «Кластерні та наноструктурні матеріали» («Clusters and nanostructured materials (CNM-6’2020)»»

 

5–9 жовтня 2020 року в смт. Чинадієво, Мукачівського району Закарпатської області на базі відпочинку «Водограй» відбулася Міжнародна конференція «Кластерні та наноструктурні матеріали» («Clusters and nanostructured materials (CNM-6’2020)»).

Тематика конференції:

– розмірні ефекти і самоорганізація наносистем;

– структура і властивості низькорозмірних систем;

– напівпровідникові наносистеми та наноструктури;

– металічні і вуглецеві наноматеріали;

– плівки, покриття та поверхневі наносистеми;

– супрамолекулярні структури, аерогелі, колоїдні системи;

– біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині;

– діагностика та моделювання наноструктур і нанорозмірних систем;

– технології одержання наноматеріалів;

– практичне застосування наноматеріалів.

Робочі мови конференції – англійська, українська, російська.

У рамках цього заходу була проведена сателітна конференція проекту ACCELERATE програми H2020.

Програма та матеріали конференції

Щорічна науково-технічна конференція 

28-29 вересня в  ІПРІ НАНУ відбулася щорічна науково-технічна конференція «Реєстрація зберігання і обробка даних». До участі в роботі якої були запрошені науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференції були представлені 60 стендових доповідей про результати досліджень за науковими напрямами:

  • фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

  • теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

  • розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

  • створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

  • теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

  • створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Відкрив конференцію Петров Вячеслав Васильович- директор інституту академік НАН України, доктор технічних наук. Конференція пройшла в особливих умовах з дотриманням медичних вимог в умовах пандемії.