Skip to main content

Шифр, роки виконання

Найменування науково-дослідної роботи

Науковий керівник

«Платформа»

(2023–2027)

«Знання-орієнтовані методи системного аналізу та підтримки прийняття стратегічних рішень»

Циганок Віталій Володимирович

«Funstable-2022»

(2022–2026)

«Розробити методи і засоби підвищення функціональної стійкості автоматизованих систем організаційного управління в умовах надзвичайних ситуацій»

О.Г. Додонов

«Крок»»

(2022-2026)

«Розробити та дослідити методи прямого лазерного запису дифракційних оптичних елементів»

В.В. Петров

«Сенсорика»

(2021–2025)

«Розробити та дослідити методи створення високочутливих сенсорів на основі наноструктурованих металічних і напівпровідникових матеріалів»

В.М. Рубіш

«Екстрактор»

(2021–2025)

«Розробити теоретичні і методологічні засади формування онтологічних моделей на основі автоматичного екстрагування знань із мережевих інформаційних ресурсів »

Д.В. Ланде

«ТРІКС-2021»

(2021–2025)

«Розробка технології забезпечення живучості територіально-розподілених інформаційних комп'ютерних систем у єдиному інформаційному просторі»

О.Г. Додонов

«Спостереження»

(2022–2024)

«Розробити та дослідити технології побудови автоматизованих систем інформаційного забезпечення критичних процесів управління силами та засобами в умовах впливу деструктивних факторів зовнішнього середовища»

В.В. Петров

«Сплав»

(2022-2024)

«Розробити та дослідити спеціалізовані мікропризмові структури для формування світлових потоків з заданими світлотехнічними характеристиками»

В.В. Петров

«Меркурій»

(2020-2024)

«Одержання, структура і властивості наноструктурованих халькогенідів важких металів та розробка реєструвальних середовищ та сенсорних систем на їх основі»

В.М. Рубіш