Skip to main content

Український реферативний журнал  Джерело було започатковано Інститутом проблем реєстрації інформації в 1995 р. У 1999 році дві найбільших інформаційних установи країни — Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (НБУВ) об'єднали зусилля з метою формування загальнодержавної реферативної бази даних “Україніка наукова” (http://www.nbuv.gov.ua) та випуску Українського реферативного журналу Джерело. Метою нашої діяльності є забезпечення оперативного розповсюдження наукових результатів, одержаних вченими України у різних галузях знань. 

Український реферативний журнал Джерело — періодичне інформаційне видання, призначене для відображення змісту друкованих в Україні наукових видань із природничих, технічних, суспільних і гуманітарних дисциплін. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти. 
Мова видання: українська, російська, англійська 
Український реферативний журнал Джерело виходить у 4 серіях 6 разів на рік: 
Серія 1 — “Природничі науки”. ISSN 1561-1086 Математика, фізика, астрономія, хімія, геологія, географія, біологія 
Серія 2 — “Техніка. Промисловість. Сільське господарство”. ISSN 1561-1094 Енергетика, машинобудування, електротехніка, радіотехніка, електроніка, телемеханіка і обчислювальна техніка, металургія, ядерна техніка, приладобудування, гірнича справа, легка промисловість, харчова промисловість, лісова та деревообробна промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт та ін. 
Серія 3 — “Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво”.  ISSN 1561-1108 Філософія, історія, релігія, соціологія, статистика, економіка, політика, держава і право, культура, педагогічні науки, мовознавство, літературознавство та ін. 
Серія 4 — “Медицина”. ISSN 1729-2719 Медицина, медичні науки. 

Редколегія журналу

Головний редактор: Петров Вячеслав Васильович, академiк НАН України 
Заступник головного редактора: Онищенко Олексій Семенович, академік НАН України 
Члени редколегії журналу: М.Я. Валах, чл.-кор. НАНУ; В.Т. Грінченко, акад. НАНУ; Ю.П. Зозуля, акад. НАН України та АМН України;  С.В. Комісаренко, акад. НАНУ; А.А. Крючин, чл.-кор. НАНУ; С.І. Кучук-Яценко, акад. НАНУ; Б.А. Малицький, д-р екон. наук; Д.О. Мельничук, акад. НАНУ; В.П. Семиноженко, акад. НАНУ; О.М. Химич, чл.-кор. НАНУ.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ N 3138 від 25.03.1998 

Контакти

Адреса редакції:
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 2, вул. Шпака, Київ-113, 03113, Україна 
Тел.: 
(380-44) 454-2146 — Мініна Наталія Микитівна 
(380-44) 454-2197 — Овсієнко Людмила Миколаївна 
Факс: 
(380-44) 241-7233. 
E-mail: 
djerelo@ipri.kiev.ua
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 3, проспект Голосіївський, Київ-39, 03039, Україна 
Тел.: 
(380-44) 524-3116 — Гарагуля Сергій Сергійович
Факс: 
(380-44) 524-3398 

E-mail: 

refer@nbuv.gov.ua