Skip to main content

Шифр, роки виконання

Найменування науково-дослідної роботи

Науковий керівник

«Спостереження»

(2022 –2024)

«Розробити та дослідити технології побудови автоматизованих систем інформаційного забезпечення критичних процесів управління силами та засобами в умовах впливу деструктивних факторів зовнішнього середовища»

В.В. Петров

«СЦЕНАРІЙ»

(2019 –2023)

«Методи та засоби комп’ютерного моделювання сценаріїв аналітичної діяльності в системах організаційного управління»

О.Г. Додонов

«Індекс»

(2019 –2023)

«Розробити та дослідити наукометричні сервіси бази даних «Україніка наукова»»

А. А. Крючин

«Нановізор»

(2019 –2023)

«Дослідити та розробити методи аналізу структури нанооб’єктів та відображення інформації когерентними джерелами світла»

А. А. Крючин

«ТРАНСФЕР»

(2018 –2022)

«Розробити методи отримання, обробки та застосування знань різної природи при підтримці прийняття рішень у соціотехнічних системах»

В.В. Циганок