Skip to main content

«LIVE – 2017»

«Розробити механізми підвищення живучості для забезпечення функціональної стійкості систем організаційного управління об’єктів критичних інфраструктур»
Строки виконання роботи: 01.2017 – 12.2021
Ціллю науково-дослідної роботи є розробка теоретичних основ створення комп’ютерних моделей та технологій для розробки, впровадження та супроводу автоматизованих систем організаційного управління з розвинутими механізмами підтримки живучості й сталості функціонування високотехнологічних об’єктів та критичних інфраструктур.
Наукова робота, що пропонується, відповідає напрямку Цільової програми наукових досліджень Відділення інформатики НАН України «Фундаментальні основи створення високоефективних комп’ютерних технологій та систем» за головним напрямом «Розробка методологічних засад, комп’ютерних методів і засобів для розв’язання задач аналізу й оцінювання систем організаційного управління високотехнологічних об’єктів та критичних інфраструктур». 
Передбачається, що будуть створені нові підходи і методи розв’язання теоретичних і прикладних задач керування складними процесами.  Досягнення зазначеної цілі передбачає виконання наступних основних завдань:
Дослідження     особливостей функціонування СОУ ОКІ,     визначення та аналіз вимог щодо     функціональної стійкості СОУ, завершеності     і несуперечності процесів управління.  Аналіз     механізмів підвищення живучості систем     та можливостей їх застосування в СОУ  ОКІ.  Визначення  цілей та задач моделювання, побудова  множини досліджуваних параметрів. Розробка та відпрацювання алгоритмічних     елементів та інструментальних засобів     моделювання СОУ ОКІ на комп’ютерному     моделюючому комплексі (КМК).  Розробка     архітектури і створення моделюючого  середовища на КМК.  Комп’ютерне  моделювання процесів функціонування     СОУ ОКІ на засадах сценарного підходу.  Дослідження механізмів підвищення   живучості, запропонованих технологій  їх активації, зокрема, із використанням     засобів експертних систем, та застосування     у різних режимах функціонування СОУ     ОКІ.   Розробка     сценаріїв розвитку надзвичайних     ситуацій на ОКІ та відпрацювання     механізмів підвищення живучості для  забезпечення адекватності та     функціональної стійкості СОУ ОКІ в  таких умовах. Розробка     методологічних засад, комп’ютерних методів і засобів для розв’язання задач аналізу й оцінювання систем     організаційного управління     високотехнологічних об’єктів та  критичних інфраструктур.