Skip to main content

Модель-Мережа

Розробити і дослідити моделі функціонування та методи оцінки ефективності систем моніторингу рухомих об’єктів з мережецентричною архітектурою в умовах впливу навмисних завад
Термін виконання роботи: початок – 1 кв. 2019 р., закінчення – 4 кв. 2021 р.
Метою роботи є дослідження та розвиток моделей функціонування і методів оцінки ефективності систем моніторингу рухомих об’єктів з мережецентричною архітектурою, виявлення переваг і недоліків систем, розробка практичних рекомендацій із застосування інтегрованих систем моніторингу в різних ситуаціях фоновоцільової та завадової обстановки.
Актуальність роботи обумовлена зростаючою складністю процесів управління військами (силами) на всіх рівнях, необхідністю створення сучасних військових систем інформаційного забезпечення управління військами (силами). Так, в документі Комітету начальників штабів США «Єдина перспектива 2010», вказано, що для ефективного ведення бойових дій необхідно створити систему інформаційного забезпечення на основі принципу функціональної інтеграції розподілених засобів (розвідки, зв’язку, навігації, управління зброєю) з опорою на услуги глобальних мереж як військового, так і цивільного призначення.  
Застосування принципу функціональної інтеграції призведе, на думку аналітиків провідних країн світу, до появи нової якості – можливості безперервного спостереження за обстановкою в будь-якому районі, її динамічної оцінки і точного наведення ударних засобів для вирішення задач стратегічного і тактичного рівня. При наявності сучасних засобів ураження перевагу отримує угруповання ЗС, яке здатне раніше розвідати об’єкти противника, передати про них інформацію, спланувати і реалізувати необхідні впливи по ним власними засобами. Інформаційна перевага передбачає першочерговий розвиток засобів автоматизації управління, зв’язку, розвідки і радіоелектронної боротьби (РЕБ) з метою створення інтегрованої інформаційно-управляючої структури. 
Однак, сьогодні практично відсутні дані оцінки ефективності інформаційного забезпечення процесів управління в сучасних системах, що створюються, в більшості публікацій є тільки якісні оцінки. Це обумовлює практичну актуальність завдань, які пов’язані з розробкою методів дослідження ефективності сучасних розподілених систем моніторингу обстановки і отримання оцінок переваг інтегрованих систем в реальних умовах обстановки.