Skip to main content

НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

  • Бойченка А.В., виконувача обов’язки наукового співробітника відділу № 202, затверджено з 20 червня 2023 р. на посаді наукового співробітника відділу № 202 за спеціальністю 01.05.02 «математичне моделювання та обчислювальні методи» у зв’язку з проходженням конкурсу. Підстава: протокол № 1 від 31.05. 2023р. засідання Конкурсної комісії ІПРІ НАНУ,  витяг з протоколу № 4 від 20.06. 2023р. засідання Вченої ради ІПРІ НАНУ.

  • Інститут проблем реєстрації інформації НАН України оголошує конкурс  на заміщення вакантної посади наукового співробітника  відділу технічних засобів цифрових моделюючих систем за спеціальністю 01.05.02 ” математичне моделювання та обчислювальні методи “.
  • Циганка Віталія Володимировича, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника, виконуючого обов’язки завідувача відділу № 104 , затверджено з 15 грудня 2022р. на посаді завідувача відділу інтелектуальних технологій підтримки прийняття рішень ( № 104)  у зв’язку з проходженням конкурсу.

    Підстава: протокол № 3 від 15.12.2022р. засідання Конкурсної комісії ІПРІ НАНУ,  витяг з протоколу № 14 від 20.12.2022р.засідання Вченої ради ІПРІ НАНУ.

  • Цибульську Є.О., виконуючу обов’язки старшого наукового співробітника відділу № 201, затверджено  з 05 липня 2022 р. на посаді старшого наукового співробітника відділу № 201 за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» у зв’язку з проходженням конкурсу .Підстава: протокол № 1 від 05.07. 2022р. засідання Конкурсної комісії ІПРІ НАНУ,  витяг з протоколу № 8 від 05.07. 2022р. засідання Вченої ради ІПРІ НАНУ.

  • На виконання роспорядження Президії НАН України від 24.02.2022 р. N143 наказую перевести всіх співробітників на віддалений режим роботи. Призначити уповноваженою особою за дотриманням безпеки та порядку н.с. Гайдамакіна О.В. 
    Директор інституту Вячеслав ПЕТРОВ.

 

ПУБЛІКАЦІЇ ПОТОЧНОГО РОКУ